Bloggarkiv

Nytt sortiment på Vattenbesparande produkter

Inom kort kommer vi kunna presentera ett helt nytt sortiment med vattenbesparande produkter (konstantventiler) Det är genom ett samarbete med Energypartner som vi nu får tillgång till dessa produkter. Vattenbesparing är som vi skrivit många gånger innan ett väldigt effektivt sätt att spara energi och pengar, Varmvatten kostar mycket pengar att tillverka och endast en mycket mycket liten del går tillbaka till huset i form av restvärme. Här hittar du det nuvarande sortimentet på vattenbesparing 

BildBild

Tills vi hör igen

Wattväktar´n

Vi släcker lyset för klimatet

I morgon lördagen 29 mars är det dags för Earth Hour klockan 20.30–21.30.
– Att uppmärksamma Earth Hour känns självklart för oss på Wattväktarna. Miljöintresset ökar mer och mer i samhället och påverkar också efterfrågan på miljövänliga energilösningar, vilket naturligtvis är bra för oss, men även för våra kunder som sparar pengar i det kånga loppet på att använda mer energieffektiva produkter.

släck

 

 

 

 

 

 

 

I morgon kommer miljontals människor runtom i världen visa sitt stöd för klimatfrågorna genom att släcka sina lampor under en timmes tid.

– De ökade kraven på miljö och energieffektivisering, från bland annat EU men också från konsumenterna, ställer förändrade och nya krav på kunskap och produkter.

Det är Världsnaturfonden, WWF, som tagit initiativet till Earth Hour, som blivit världens största miljömanifestation. Att globalt släcka lyset under en timme är en symbolhandling med syftet att få makthavarna att ta klimatförändringarna på allvar. I samband med Earth Hour delas utmärkelsen Earth Hour City Challenge ut. Stockholms stad har korats till Sveriges klimatstad 2014 ”för sina ambitiösa klimat- och hållbarhetsåtgärder på en rad områden, inte minst satsningen på solenergi i projektet Hållbara Järva”.

Kapstaden i Sydafrika har utsetts till Global Earth Hour Capital.
WWF Earth Hour är världens största miljömanifestation då hundratals miljoner människor världen över visar sitt engagemang för klimatet genom att släcka ljuset under en timme. Släckningen är en politisk symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna på allvar. Var med i Earth Hour och släck för en ljusare framtid du också!

Årets Earth Hour-tema: Bilen, biffen, bostad och börsen
I år handlar Earth Hour i Sverige också om fyra klimatvärstingar: bilen, biffen, bostaden och börsen. Läs mer om hur dessa fyra B:n påverkar vår planet, få tips på vad du själv kan göra åt det och viktigast av allt: uppmana Sveriges politiker att göra det lätt och lönsamt att leva klimatsmart!

 

Vi vill ha fossilfri biltrafik och fossilfria transporter!
bilen

 

 

 

 

 

Vi behöver halvera vår köttkonsumtion!

biffen

 

 

 

 

 

Vi vill ha förnybar energi i alla svenska hem!

bostaden

 

 

 

 

 

Vi vill ha ett klimatsäkert pensionssparande!
borsen

 

 

 

 

 

Det är valår i Sverige och vi har en unik chans att sätta press på politikerna i klimatfrågan. Tillsammans kan vi skapa en folkstorm och visa att vi väljare vill att makthavarna agerar för klimatet – för klimatet kan inte vänta längre.

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Regeringen backar om IMD

Det kritiserade obligatoriska kravet på mätning av värme i förslaget till IMD (individuell mätning och debitering av värme och varmvatten) är borta och ersatt med att IMD ska installeras i byggnader där det är kostnadseffektivt.
– Dagens besked är en lättnad för alla bostadsföretag som i dag ambitiöst och framgångsrikt arbetar med energieffektiviseringar, säger Therese Rydstedt, energiexpert på allmännyttans organisation Sabo.

Den massiva kritiken mot förslagen på införandet av IMD har uppenbarligen fått effekt. Av regeringsförslaget framgår att mätning ska göras när det är kostnadseffektivt.
Boverket ska utreda i vilka byggnader som IMD kan anses som kostnadseffektivt.

”Regeringen kommer därför, bland annat mot bakgrund av de synpunkter som kommit från företag och organisationer, inte införa något obligatoriskt krav på mätning av värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå”, står det i pressmeddelandet.

Tidigare förslag om obligatoriska krav på IMD när det gäller värme sågades av nästan alla remissinstanser. IMD-kravet för värme, varmvatten, kyla och el kom med i sista stund i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Det övergripande syftet är att klara EU:s energieffektiviseringsmål om 20 procent till år 2020.

Sabo (Allmännyttans organisation), har uppskattat kostnaden för införande av värmemätning och varmvattenmätning till 15.000–20.000 kronor/lägenhet och driftkostnaden till 500–800 kronor/lägenhet och år.

– Att Näringsdepartementet omprövat sin tidigare tolkning och nu går på vår linje är en lättnad för alla allmännyttiga bostadsföretag som i dag ambitiöst och framgångsrikt arbetar med energieffektiviseringar, säger Therese Rydstedt, energiansvarig på Sabo.

En annan nyhet i lagrådsremissen är krav på energikartläggning för större företag.

– Vi vill att det framöver ska bli obligatoriskt för alla stora företag att göra en energikartläggning av sin verksamhet, och vi vill att man, när det är kostnadseffektivt att göra det, installerar individuell mätning av värme, kyla och varmvattenförbrukning i nya och ombyggda lägenheter, säger energiminister Anna-Karin Hatt (C) i ett pressmeddelande.

Merparten av de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft i juni 2014.

Källa: VVS Forum

Ett mycket enkelt och effektivt sätt att kapa onödiga kostnader och värna om våra gemensamma tillgångar är att installera vattenbesparing i lägenhetsbeståndet. Dessutom kostar det bara 1/20 del av IMD och inga driftskostnader tillkommer. Är det för lätt för att våra fastighetsägare ska överväga detta utmärkta spar alternativ? Eller är det så att det inte finns tillräcklig kunskap om vattenbesparing i vårt avlånga land? I Tyskland får man som jämförelse inte ens bygglov om inte vattenbesparing finns inskrivet i bygglovshandlingarna!!

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Värmeväxlare PAX Eos för villaägare!

https://shop.textalk.se/shop/29169/art69/h1598/19781598-origpic-5adc75.png

Nu har det äntligen kommit en riktigt bra produkt för villaägare som har självdragsventilation eller mekansik frånluft och som vill spara pengar och energi genom att ta hand om den värme som smiter ut genom ventilationen.

Felaktigt injusterade ventilationssystem kostar idag otroliga summor pengar varje år för fastighetsägare.

Traditionella köks- och badrumsfläktar drar ut luft som man inte vill ha kvar inne.

Eos är något helt annat, ett ventilationsaggregat som reglerar både inkommande och utgående luft, och som dessutom återvinner husets egen värme.

Flyttar luft åt båda hållen
Eos fläktar inte bara ut gammal luft, den hämtar också in ny, frisk luft utifrån.

Eftersom Eos drar ut ”gammal luft” ur ett rum (t.ex badrummet) och tillför ny och fräsch luft i ett annat rum (t.ex ett sovrum) förbättrar den klimatet i flera rum samtidigt.

Pax Eos 100H ger en extra fördel när det är kallt ute: innan den kalla luften utifrån kommer in i huset förvärms den till minst 18°C, så att den är nära ordinarie rumstemperatur redan från början. Det är både skönt och energibesparande.

https://shop.textalk.se/shop/29169/art69/h1598/19781598-origpic-e97d26.png

Åtta av tio värmekronor återanvänds
Verkningsgraden hos Pax Eos är upp till 80 procent, vilket innebär att åtta av tio värmekronor värmer huset igen och igen. Inköp och montering av en Eos betalar sig därför tillbaka på bara några år. En mycket bra investering för både dig och miljön.

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Automatisk avstängning på kaffemaskiner

Nu ska kaffemaskiner sättas i standby när de inte har använts en viss tid. Det sparar energi och gör dem samtidigt säkrare.

kaffeenergi2

Alla slags kaffebryggare, både filterkaffemaskiner och kaffemaskiner som espressomaskiner och kapselmaskiner ska minska sin energianvändning genom att ha en automatisk funktion som slår av dem när de inte har använts en viss tid.

– Beslutet gör att kaffedrickare framöver sparar mer energi och dessutom blir bryggarna mer säkra, säger Johanna Whitlock som bevakar frågan för Energimyndighetens räkning i EU-förhandlingarna.

– När en produkt har automatisk avstängning kan den inte glömmas på. Det gör att risken för brand minskar.

Kraven för kaffemaskiner införs den 1 januari 2015. Besparingen för kaffemaskiner blir 2 TWh årligen i EU från år 2020.

källa: Enenrgimyndigheten

Innan detta träder i kraft kan man med fördel använda en timer som ni hittar i vår butik.

Tills vi hörs igen,

 

Wattväktar´n

Om frånluftsvärmepumpar

Frånluftvärmepumpar kan installeras i hus med mekanisk ventilation och vattenburen uppvärmning, golvvärme eller radiatorer. Mekanisk ventilation betyder att det är frånluftkanaler som kontinuerligt ventilerar inomhusluften.

Frånluftsvärmepumpen hämtar värme från inomhusluften, ventilationssystemets frånluft, det vill säga den ventilationsluft som ska lämna huset. När ventilationsluften blåser ut ur huset är den uppvärmd och har en temperatur på omkring 20-grader, vilket betyder att den innehåller mycket energi. En frånluftvärmepump tar tillvara den energin och ger antingen bara varmvatten eller både varmvatten och värme till huset.

Jämn temperatur året om

En fördel som frånluftsvärmepumpen har jämfört med luftvattenvärmepumpen eller luftluftvärmepumpen som hämtar värme ur utomhusluften är att temperaturen på inomhusluften är ungefär den samma året runt vilket betyder att frånluftsvärmepumpen har en jämn verkningsgrad året runt i hela landet.

Vanliga i hus från 80-talet och framåt

Efter energikrisen på 1970-talet ställdes högre krav på husens isolering, husen blev tätare, men det blev problem med fukt och mögel. Därför utvecklades frånluftsventilationen, som är enkel och relativt billigt att installera. Den fungerar så att luft från kök, badrum/toalett och tvättstuga fläktas ut och ersätts av ny luft som kommer in genom ventiler i ytterväggarna. Frånluftsvärmepumpar blev vanliga i nybyggda hus från 80-talet och framåt.
Idag finns det två typer av frånluftsvärmepumpar på marknaden, med eller utan varvtalsreglerad kompressor.

Frånluftsvärmepumpar med ny teknik

Numera finns frånluftsvärmepumpar med varvtalsreglerade kompressorer och högre effekt. Dessa värmepumpar är effektivare och passar även i större hus med högre energibehov. Varvtalsreglerade kompressorer är vanliga på luftluftvärmepumpar, men är nytt för frånluftsvärmepumpar.

Frånluftsvärmepumpar med på/av-kompressor

Det finns fortfarande nya frånluftsvärmepumpar som har den traditionella typen av kompressor som antingen går för fullt eller är avstängd, så kallad på/av-kompressor. Räkna med att de inte ä riktigt lika effektiva som de med varvtalsreglering och de lämpar sig bäst i mindre hus med lågt energibehov eftersom de har en effekt på bara två kilowatt, då sparar den mellan 40 och 50 procent jämfört med om huset inte skulle ha någon frånluftsvärmepump utan direktverkande el istället.

Frånluftsvärmepumpar i äldre hus

Har du ett äldre hus där det är dags att byta ut frånluftsvärmepumpen så måste du tänka på att det kan krävas extra isolering av frånluftskanalen eftersom frånluftvärmepumpar med varvtalsreglering är effektivare. Det är normalt inget problem att isolera frånluftskanalen och om du inte gör det kan du få problem med fukt, kondens.

Luftfilter måste bytas eller rengöras

För att frånluftsvärmepumpen ska fungera så effektivt som möjligt måste filtren bytas eller rengöras med jämna mellanrum, till exempel på hösten efter pollenperioden. Ligger huset i en storstad kan du behöva byta eller rengöra filtren oftare än om du bor på landet. Följ tillverkarens instruktioner. Tänk på att priserna för nya filter kan variera mycket.

Många faktorer påverkar bullret

Nya frånluftsvärmepumpar har oftast en låg ljudeffektnivå. Bäst är att ha så låg lufthastighet som möjligt i ventilationskanalerna, vilket gör att bullret minskar. Frånluftsvärmepumpen behöver dock ett minimiflöde för att få bästa verkningsgrad. Det som kan orsaka buller är dåliga ljuddämpare och felaktig montering samt för trånga kanaler som är dåligt isolerade. En stor mängd luft som trycks genom trånga kanaler ger hög ljudnivå medan samma mängd luft som trycks genom större kanaler inte låter alls. Även vibrationer från felaktigt monterade aggregat kan ge oönskade ljud.

Några viktiga saker att tänka på:

  • Injusteringar och inställningar av frånluftsvärmepumpen och ventilationssystemet är mycket viktiga både för att hålla nere energianvändningen och för att få så bra inomhusluft som möjligt.
  • Smutsiga filter ökar tryckfallet och då stiger energianvändningen.
  • Att byta eller rengöra filter regelbundet är viktigt, både för att hålla nere energianvändningen och för att få bra inomhusluft.
Källa: Energimundigheten

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Effektivare frånluftsvärmepumpar

Varvtalsstyrda frånluftsvärmepumpar sparar mycket mer energi än gamla modeller med på/av-teknik, särskilt i hus med hög energianvändning. Det visar Energimyndighetens test av frånluftsvärmepumpar.
Frånluftsvärmepumpar är vanliga i hus från 80-talet och framåt. Husen har frånluftsventilation och värmepumpen tar tillvara värmen från inomhusluften innan den ventileras ut. Många husägare står nu inför ett nytt val, eftersom värmepumparna börjar bli gamla och måste bytas ut.

– Vårt test visar att en frånluftsvärmepump med den nya varvtalsstyrda tekniken kan spara upp till 65 procent av husets energianvändning i jämförelse med ett eluppvärmt hus, säger Anders Odell, testledare på Energimyndighetens Testlab.

De olika modellerna i testet visar stora skillnader i värmeförluster för att hålla varmvattnet varmt när det inte används. Vissa värmepumpar har tre gånger så stora värmeförluster (tomgångsförluster) som andra.

Energimyndighetens råd till husägare som ska byta frånluftsvärmepump är att hitta en som passar det egna husets energibehov. Titta också på värmepumpens årsvärmefaktor (SCOP) som visar hur effektivt den producerar värme och varmvatten under ett helt år.

– Den mest effektiva i testet har en årsvärmefaktor på 3,0 vilket betyder att för varje kilowatt el in i värmepumpen, kommer det ut 3 kilowatt värme. Moderna frånluftsvärmepumpar börjar nu närma sig andra typer av värmepumpar i effektivitet, visar vårt test, säger Anders Odell.

– Energieffektivisering i bostäder är av största vikt. Därför är det positivt att energieffektiv teknik utvecklas och vinner terräng, säger Anna Johansson, ställföreträdande enhetschef på Testlab.

Källa: Energimyndigheten

Se de jämförda modellerna här!

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Lund Årets Värmepumpkommun 2012

 
Lunds kommun har utsetts till Årets Värmepumpkommun 2012, av branschorganisationen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP.

Foto: Lunds kommun.
Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

– Lunds kommun har under lång tid varit en föregångskommun för värmepumpbranschen och vi är glada att kunna ge dem priset Årets Värmepumpkommun 2012, säger Martin Forsén, vd för SVEP.

– Vi på kommunen är hedrade av att få ta emot priset. Extra roligt är det att det är branschen själv som uppmärksammat vårt arbete att energieffektivisera i kommunen, säger Mats Helmfrid (M) Med de värmepumpar som i dag redan finns i kommunens fjärrvärmenät och fastighetsbestånd gör vi stora besparingar, både ekonomiskt och miljömässigt.

Vi på Wattväktarna gratulerar Lund till priset!

Vill du också bli en vinnare? Gå då till Värmepumpar i vår butik!!

 

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

LEDlysrör + kyla = Sant

LED-belysning och kyla är en bra kombination av flera orsaker:
• LED-lysrör utvecklar knappt någon värme, vilket betyder  minimalt med överskottsvärme som måste kylas bort. Det innebär också positiva effekter på armaturerna, som håller längre då den inte utsätts för onödigt hög värme.

• LED-lysrör tänder direkt, även vid många minusgrader och tar heller inte stryk av att de tänds och släcks. Därför är det även lämpligt att komplettera med närvarostyrning på en LED-belysning i  kyl- och / eller frysrum.
• I kylanläggningar är det vanligt att byten måste ske med liftar på platser som är otillgängliga. LED-belysningens långa livstid innebär färre besvärliga lysrörs- och drivdonsbyten.
• Ljuset från ett LED-lysrör lyser klart och lätt att rikta. I stark kyla lyser dessutom LED-lysrör starkare än ett traditionellt lysrör.

Vanliga lysrör ger sämre och sämre  ljus ju kallare det är, men LED-belysning förblir opåverkad.
Dessutom är ljuset flimmerfritt och klart . I ett kylrum ger ett kallare ljus bättre kontrast än ett varmvitt ljus.

Vi säljer endast LED lysrör som är ordentligt testade och håller hög kvalitet. Endast från svenska leverantörer med lång erfarenhet av LED produkter.

Vi har rören du behöver, 11W (motsv. 18 Watt) , 20 W (motsv. 36 Watt), och 24 W (motsv. 58 Watt)

Samtliga rör finns i följande färgtemperaturer:
3000 K (varmvit), 4000 K (vitljus), 5500 K (dagsljus), 6500 K (kallvit)

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Fjärrvärmepriserna ökar

Fjärrvärmepriserna fortsätter öka

Under den senaste tioårsperioden har fjärrvärmebolagen höjt priserna med 42 procent!!

Det är nästan tre gånger så mycket som konsumentprisindex har ökat under samma period, visar den första delen av årets Nils Holgersson undersökningen som presenteras i dag.

 

I undersökningen redovisas förändringarna i priset på fjärrvärme 2011–2012 i de 256 av landets 290 kommuner som har fjärrvärme som dominerande uppvärmningsform i centralorten. Högsta priset i landet har Hammarö Energi AB med 1012 kronor/MWh. Det är mer än dubbelt så mycket som lägsta priset som finns hos Luleå Energi AB med 453 kronor/MWh. Enligt undersökningen har fjärrvärmepriserna i genomsnitt ökat med 3,4 procent det senaste året.

Fjärrvärmebolagen har i 24 av landets kommuner höjt sina priser med mer än 30 procent mellan 2007–2012.

Mellan 1996 och 2003 följde fjärrvärmepriserna den allmänna prisutvecklingen. Men sedan 2003 har fjärrvärmepriserna ökat väsentligt mer än konsumentprisindex.

Den sammanlagda prisökningen de senaste tio åren (2003–2012) är 42 procent!

• Trenden är tydlig även i årets undersökning. Den visar att priserna på fjärrvärme fortsätter höjas mer än konsumentprisindex, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, i pressmeddelandet.

• Uppvärmningskostnaden motsvarar i genomsnitt mer än 10.000 kr per år och lägenhet. Kostnadsökningen över en tioårsperiod är lite drygt 3.000 kronor.

När priserna ökar i denna omfattning varje år blir det kännbart för konsumenterna, tillägger Per Holm.

Kommuner med högst fjärrvärmekostnad i landet:
1. Hammarö. 101,2 öre/kWh inkl moms
2. Falkenberg. 100,7 öre/kWh inkl moms
3. Aneby. 98,0 öre/kWh inkl moms
4. Munkedal. 98,0 öre/kWh inkl moms
5. Bräcke. 96,3 öre/kWh inkl moms

Kommuner med lägst fjärrvärmekostnad i landet:
1. Luleå. 45,3 öre/kWh inkl moms
2. Boden. 54,7 öre/kWh inkl moms
3. Piteå. 57,5 öre/kWh inkl moms
4. Ljungby. 58,5 öre/kWh inkl moms
5. Skövde. 59,4 öre/kWh inkl moms

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgersson undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom undersökningen:
Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet.

 

Tills vi hörs igen!

Wattväktar´n