Bloggarkiv

1 miljard i lägre energikostnader

Kommuner och landsting har minskat energianvändningen i sina bostäder och lokaler med fem procent sedan 2009. Det motsvarar 1 miljard kronor i minskade energikostnader årligen. Det framgår av rapporten ”Öppna jämförelser – Energi och klimat 2014” från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Energimyndigheten.

 

Illustration: Colourbox


– Det är positivt att kommunerna och landstingen har minskat energianvändningen i allmännyttan och i ägda lokaler så mycket de senaste åren. Energieffektivisering är en av de viktigaste delarna i det lokala och regionala miljöarbetet, säger SKL:s vd Håkan Sörman, i ett pressmeddelande.

– Det statliga energieffektiviseringsstödet har varit ett viktigt bidrag i kommunernas och landstingens arbete. Samtidigt ser vi att framstegen är olika stora. Den totala förbättringen kan bli ännu större, säger Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör.

Jämförelserna i rapporten ska stimulera kommuner och landsting att lära av varandra för att nå förbättring. Omkring 2020 borde det vara möjligt att energikostnaderna är 5 miljarder kronor mindre än 2009. För att främja ytterligare energismart renovering i bostäder och lokaler, behöver regering och riksdag vidta flera åtgärder, anser SKL.

– En möjlig åtgärd är att låta bostadsbolagen avsätta pengar till framtida energieffektiviserande renoveringar utan att pengarna beskattas. En annan är att lånen till energismart renovering görs säkrare och mer förmånliga, säger Håkan Sörman.

Kommunernas och landstingens energikostnader för bostäder och lokaler var i fjol 20 miljarder kronor. De kommunala bostäderna använde i genomsnitt 151kWh/m², exklusive hushållsel.

För de kommunala lokalerna var siffran 187 kWh/m², och för landstingens lokaler 219 kWh/m², inklusive verksamhetsel.

BRA JOBBAT!!

 

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n!

Annonser