Bloggarkiv

Energieffektivisering och förnybar el får 400 Miljoner om året

Omkring 400 miljoner kronor om året, motsvarande 20 procent av de svenska fondpengarna, ska användas till energieffektivisering och förnybar el, enligt besked i dag från regeringen.
– Det är en mycket tydlig prioritering som regeringen gör, och som hela EU gjort, där vi säger att en hel del av pengarna i det nya regionalfondprogrammet ska gå till att ställa om till ett hållbart samhälle, säger energiminister Anna-Karin Hatt (C) till Sveriges Radio.

 

Foto: Kristian Pohl
Energiminister Anna-Karin Hatt (C).

Satsningen är en rejäl höjning jämfört med tidigare då fonder för energisparande och förnybar el uppgick till cirka 80 miljoner kronor om året. Nu ökar de kraftigt till 400 miljoner kronor varje år under en sjuårsperiod till och med 2020.

För hela perioden blir det 2,7 miljarder där EU och svenska staten bidrar med hälften var.

– Vi har väldigt goda möjligheter att använda energin mer effektivt. Både i våra lokaler, i industrin och också som privatpersoner, säger Anna-Karin Hatt.

Hälften av pengarna går till lokala satsningar, 25 procent går till förnybar el och 25 procent till en nybildad grön fond för riskkapital till ny miljöteknik.

 

Källa:  Sveriges Radio

 

Tills vi hör igen

Wattväktar´n

Annonser

Regeringen backar om IMD

Det kritiserade obligatoriska kravet på mätning av värme i förslaget till IMD (individuell mätning och debitering av värme och varmvatten) är borta och ersatt med att IMD ska installeras i byggnader där det är kostnadseffektivt.
– Dagens besked är en lättnad för alla bostadsföretag som i dag ambitiöst och framgångsrikt arbetar med energieffektiviseringar, säger Therese Rydstedt, energiexpert på allmännyttans organisation Sabo.

Den massiva kritiken mot förslagen på införandet av IMD har uppenbarligen fått effekt. Av regeringsförslaget framgår att mätning ska göras när det är kostnadseffektivt.
Boverket ska utreda i vilka byggnader som IMD kan anses som kostnadseffektivt.

”Regeringen kommer därför, bland annat mot bakgrund av de synpunkter som kommit från företag och organisationer, inte införa något obligatoriskt krav på mätning av värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå”, står det i pressmeddelandet.

Tidigare förslag om obligatoriska krav på IMD när det gäller värme sågades av nästan alla remissinstanser. IMD-kravet för värme, varmvatten, kyla och el kom med i sista stund i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Det övergripande syftet är att klara EU:s energieffektiviseringsmål om 20 procent till år 2020.

Sabo (Allmännyttans organisation), har uppskattat kostnaden för införande av värmemätning och varmvattenmätning till 15.000–20.000 kronor/lägenhet och driftkostnaden till 500–800 kronor/lägenhet och år.

– Att Näringsdepartementet omprövat sin tidigare tolkning och nu går på vår linje är en lättnad för alla allmännyttiga bostadsföretag som i dag ambitiöst och framgångsrikt arbetar med energieffektiviseringar, säger Therese Rydstedt, energiansvarig på Sabo.

En annan nyhet i lagrådsremissen är krav på energikartläggning för större företag.

– Vi vill att det framöver ska bli obligatoriskt för alla stora företag att göra en energikartläggning av sin verksamhet, och vi vill att man, när det är kostnadseffektivt att göra det, installerar individuell mätning av värme, kyla och varmvattenförbrukning i nya och ombyggda lägenheter, säger energiminister Anna-Karin Hatt (C) i ett pressmeddelande.

Merparten av de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft i juni 2014.

Källa: VVS Forum

Ett mycket enkelt och effektivt sätt att kapa onödiga kostnader och värna om våra gemensamma tillgångar är att installera vattenbesparing i lägenhetsbeståndet. Dessutom kostar det bara 1/20 del av IMD och inga driftskostnader tillkommer. Är det för lätt för att våra fastighetsägare ska överväga detta utmärkta spar alternativ? Eller är det så att det inte finns tillräcklig kunskap om vattenbesparing i vårt avlånga land? I Tyskland får man som jämförelse inte ens bygglov om inte vattenbesparing finns inskrivet i bygglovshandlingarna!!

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Nya energikrav för luft/luftvärmepumpar

Luft/luftvärmepumpar, luftkonditionering, fläktar, cirkulations- och vattenpumpar har nya energikrav och ny energimärkning från årsskiftet. Produkter i de här kategorierna som inte är energieffektiva är därmed förbjudna på marknaden i Sverige och övriga EU.

 

Foto: Christer Nordemo
Luft/luftvärmepumpar har nya energikrav och ny energimärkning från årsskiftet.

Den första januari började EU:s nya ekodesignkrav, som sätter lägsta godtagbara energistandard på produkter, att gälla. Det innebär att exempelvis luft/luftvärmepumpar som inte är energieffektiva nu inte får säljas i handeln.

Från årsskiftet är det också obligatoriskt att ha energimärkning på luftkonditionering och luft/luftvärmepumpar. Märkningen ska även innehålla en karta som visar COP i tre olika klimatzoner i Europa. Den klimatjusterade värmefaktorn COP kallas SCOP (Seasonal COP) och beräknas som ett genomsnitt över hela året.
Märkningen av kyla, SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio), delas dock inte in i klimatzoner.

De nya kraven för Ekodesign gäller:

• Luftkonditioneringsaggregat och luft/luftvärmepumpar med en effekt under 12 kW. Den omfattar både flyttbara modeller och sådana som är avsedda att monteras fast.
• Fläktar som används för ökad komfort och som har en lägre effekt än 125 W. Fläktar till ventilation omfattas inte.

Ekodesignkraven för luftkonditionering och luft/luftvärmepumpar skärps ytterligare efter 2014-01-01.

Källa: VVS-Forum

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

+ 4 °

Det låter inte så mycket, men för alla som följt debatten och hört om den rapport som europeiska riksbanken gett ut så kan nog ingen ha undgått att höra att det skulle innebära enorma påfrestningar för vår kära lilla planet.

Kortfattat om rapporten så innebär det att om vi inte drastiskt kan sänka utsläppen av koldioxid och växthus-gaser, så kommer vi inom ca 100 år ha hamnat i ett läge där vi människor inte längre kan påverka ekosystemet, då har det gått så långt att processerna i ekosystemet och klimatet blir självgående och okontrollerbara, då är det ingen som riktigt vet hur illa det går.  Vidare så innebär en ökning av jordens medeltemperatur med 4 grader att de öknar vi har idag blir större, havsnivån höjs vilket ger mindre land för människor och djur att samsas om, tillgången på odlingsbar mark minskar och det färskvatten vi har kommer att minska.

Det är en dyster framtid som väntar oss, men vi har själva satt oss i den situationen, med allt högre tillväxtmål, snabbare tillverkningsindustri och att alltid allting måste gå snabbare, högre, och lättare. Vi måste konsumera mer så att industrin kan fortsätta producera. Konsumtion och tillväxt står i direkt motsatt  ringhörna som klimatfrågor och och våra gemensamma naturresurser. Allt ska exploateras till bristningsgränsen, i den takt vi idag utvinner mineraler metaller mm ur vår planet så skulle vi behöva 7st jordklot för att klara oss de närmsta 300 åren….

Men….. kan man inte göra nått?

Så klart att man kan, och det görs en hel del, men det räcker inte på långa vägar, vi måste göra mer och det måste göras nu! 100 år eller 60 år som en del hävdar att det snarare rör sig om för att temperaturen ökar är som en nanosekund i jorden historia. Vi har inte tid att vänta på att våra barn ska göra vårt jobb. Om politikerna kan enas om att tillväxten kan vara lägre, ligga still, eller t.om. gå ner, om vi kan få industrier att lägga om tillverkningen från sånt som smutsar ner och förstör vår planet, till produkter som hjälper oss att sänka energiförbrukningen, få renare energi, minska utsläppen, så kanske det t.om. går att få tillväxten på fötter genom produkter tillverkade i de industrierna.

Det är en enorm ökning av efterfrågan på produkter från våra ”cleantech företag” dvs företag som arbetar med miljösmarta lösningar, energieffektiva alternativ och energisnåla lösningar inom vattenbesparing, vattenrening, energieffektivare belysning, ventilationsteknik mm mm…

Självklart är det inte möjligt för en Bostadsrättsförening i Örkelljunga, eller en Industri i Göteborg, eller en Fastighetsägare i Stockholm att sänka jordens uppåtgående medeltemperatur, men tillsammans med industrier, bostadsföretag, fastighetsägare, bilister och alla andra kan vi faktiskt göra en skillnad. Kan sedan detta upprepas i alla länder på jorden så är vi snart ikapp och förbi de klimatmål som vi och våra regeringar satt upp. det kan låta lite naivt kanske men jag tror verkligen att vi tillsammans kan klara av detta, vi måste ju!

Tills vi hörs igen,

wattväktar´n