Bloggarkiv

Kampanj på blandare

Är du i behov att byta blandare i köket, badrummet eller i tvättstugan? Vi säljer blandare till ditt projekt!

Just nu har vi kampanj på blandare i butiken!

8347914

Vi tror att det lönar sig att köpa kvalitet när det gäller blandare, vi säljer därför bara blandare från Oras, FM Mattsson, Gostavsberg och Mora.

Dessa tillverkare har godkända kranar med bra backventiler, och säkra termostater som förhindrar att man skållar sig. Dessutom är många av blandarna mycket energi- och vattensparande

Hitta en prisvärd blandare till kök, handfat eller dusch/bad från kända tillverkare hos oss på wattväktarna.se. Priserna gäller till midnatt den 28/4-2016.

Backventiler hindrar kallt vatten från att ”läcka över” till varmvattensidan samt i hus med flera lägenheter kan dessa blandare inte ställa till med problem för andra boende, vilket kan inträffa med blandare som helt saknar- eller har för dåliga backventiler.

 

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Annonser

1 miljard i lägre energikostnader

Kommuner och landsting har minskat energianvändningen i sina bostäder och lokaler med fem procent sedan 2009. Det motsvarar 1 miljard kronor i minskade energikostnader årligen. Det framgår av rapporten ”Öppna jämförelser – Energi och klimat 2014” från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Energimyndigheten.

 

Illustration: Colourbox


– Det är positivt att kommunerna och landstingen har minskat energianvändningen i allmännyttan och i ägda lokaler så mycket de senaste åren. Energieffektivisering är en av de viktigaste delarna i det lokala och regionala miljöarbetet, säger SKL:s vd Håkan Sörman, i ett pressmeddelande.

– Det statliga energieffektiviseringsstödet har varit ett viktigt bidrag i kommunernas och landstingens arbete. Samtidigt ser vi att framstegen är olika stora. Den totala förbättringen kan bli ännu större, säger Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör.

Jämförelserna i rapporten ska stimulera kommuner och landsting att lära av varandra för att nå förbättring. Omkring 2020 borde det vara möjligt att energikostnaderna är 5 miljarder kronor mindre än 2009. För att främja ytterligare energismart renovering i bostäder och lokaler, behöver regering och riksdag vidta flera åtgärder, anser SKL.

– En möjlig åtgärd är att låta bostadsbolagen avsätta pengar till framtida energieffektiviserande renoveringar utan att pengarna beskattas. En annan är att lånen till energismart renovering görs säkrare och mer förmånliga, säger Håkan Sörman.

Kommunernas och landstingens energikostnader för bostäder och lokaler var i fjol 20 miljarder kronor. De kommunala bostäderna använde i genomsnitt 151kWh/m², exklusive hushållsel.

För de kommunala lokalerna var siffran 187 kWh/m², och för landstingens lokaler 219 kWh/m², inklusive verksamhetsel.

BRA JOBBAT!!

 

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n!

Rätt varmvattenberedare sparar tusenlappar

Energimyndigheten: Rätt varmvattenberedare sparar tusenlappar

Energimyndigheten har testat 16 varmvattenberedare som värms med el. Testet visar att det är stor skillnad på modellers effektivitet och hushållen kan spara en hel del pengar varje år genom att välja rätt variant.

En femtedel av all energi i ditt hem går till varmvatten och i svenska hushåll sker uppvärmningen ofta med hjälp av en elvarmvattenberedare. Nu har Energimyndigheten testat beredare i storleksordningen 100, 200 samt 300 liter. Den första kategorin återfinns ofta i fritidshus medan de två större varianterna oftast används i hushåll med minst fyra boende. I testet har man bland annat jämfört pris, hur många liter 40-gradigt vatten en fulladdat beredare kan leverera och så kallade tomgångsförluster.

Testet är enligt Energimyndigheten det första i sitt slag där myndigheten använt en ny internationell testmetod som föreslagits för kommande ekodesignkrav och energimärkning av varmvattenberedare. Den 26 september 2015 blir denna energimärkning obligatorisk.

Bild

Hela testet kan du läsa här

Källa: VVS Forum

Till dig som inte vill eller kan byta varmvattenberedare finns våra vattenbesparande munstycken som man enkelt monterar på sin dusch och andra kranar i hushållet. De sparar väldigt mycket pengar och ger snabb återbetalning.

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Zensehome – För smarta människor, till smarta hem

Koppla smart och effektivt med Zensehome produkter.

Detta är ett nytt system i sverige som är ett alternativ till dyra och komplicerade KNX system.

Det går enkelt att installera i anläggningar utan att dra nya styrkablar eller ändra i befintlig installation.

Passar både äldre hus med utanpåliggande kabel som nyproduktion. Många av enheterna innehåller energisparande funktioner.

 

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Build up skills Sverige (BUSS)

så heter det största utbildningsprogrammet inom byggsektorn någonsin som drar i gång i mars. 100.000 byggnadsarbetare och VVS-montörer i hela landet ska vidareutbildas för att bygga och renovera energieffektivt.

 

Foto: Sune Fridell
VVS-montörer över hela landet ska utbildas i energieffektivt byggande.

Hela VVS- och byggbranschen ska ställa om till ett mer energieffektivt byggande. Om bara sju år, 2020, ska all nybyggnation i Sverige och övriga EU vara nära-nollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras.
Och år 2050 ska energianvändningen i bebyggelsen vara halverad.

– För att lyckas behövs mer kunskap. Build Up Skills Sverige är ett verktyg för framgång. Man arbetar nu intensivt med att göra klart handlingsplanen, som ska presenteras den 13 mars på Nordbygg Ecoforum på Stockholmsmässan.

VVS Företagen deltar i projektgruppen för BUSS som har till uppgift att öka hantverkares och installatörers kunskap och kompetens om energieffektivisering och installation av förnybar energi.

Fokus ligger på hantverkare och installatörer på byggarbetsplatser. Projektet har 30 deltagande länder i Europa. Varje land ska ta fram en egen handlingsplan för hur hantverkare och installatörers kvalifikationer ska stärkas.

Källa: vvs-forum

Vi på Wattväktarna har bra koll på energibesparingar både inom vatten och belysning, och ser fram emot att två stora yrkesgrupper får kompetenshöjande utbildning.

För dem som vill kolla på våra produkter klicka här

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Många vill energieffektivisera mer

Nästan vart tredje svenskt företag och kommun är överens om att de borde energieffektivisera mer. Men däremot ser den offentliga och privata sektorn olika hinder för att energieffektiviseringen ska komma upp till rätt nivå.

Energiindikatorn visar att företagen upplever tidsbrist som det största hindret för att energieffektivisera och tidsbristen förkommer inom vart tredje företag.

Inom den offentliga sektorn är det däremot brist på pengar som är problemet. Sex av tio kommuner uppger att ekonomin utgör det enskilt största hindret.

Företag och kommuner kan nå upp till 30 procent lägre energianvändning genom energieffektivisering. En investering i energieffektivisering behöver inte heller tynga kommunens eller företagets kassa. Många projekt är kassaflödespositiva vilket innebär att de finansierar sig själva.

Ekonomiska besparingar är den överlägset främsta drivkraften till att energieffektivisera för företag och kommuner. Åtta av tio ser energieffektivisering som en möjlighet att spara pengar i form av lägre energianvändning. Hälften uppger samhälls- och miljöansvar som en stark drivkraft.

I Energiindikatorn framgår även att Sveriges företag och kommuner har blivit bättre på att göra energikartläggningar och att följa upp dessa med konkreta åtgärder. 74 procent uppger idag att de gjort energikartläggning. För ett år sedan hade knappt sex av tio svenska bolag och kommuner utfört energikartläggning.

 

Effektivare frånluftsvärmepumpar

Varvtalsstyrda frånluftsvärmepumpar sparar mycket mer energi än gamla modeller med på/av-teknik, särskilt i hus med hög energianvändning. Det visar Energimyndighetens test av frånluftsvärmepumpar.
Frånluftsvärmepumpar är vanliga i hus från 80-talet och framåt. Husen har frånluftsventilation och värmepumpen tar tillvara värmen från inomhusluften innan den ventileras ut. Många husägare står nu inför ett nytt val, eftersom värmepumparna börjar bli gamla och måste bytas ut.

– Vårt test visar att en frånluftsvärmepump med den nya varvtalsstyrda tekniken kan spara upp till 65 procent av husets energianvändning i jämförelse med ett eluppvärmt hus, säger Anders Odell, testledare på Energimyndighetens Testlab.

De olika modellerna i testet visar stora skillnader i värmeförluster för att hålla varmvattnet varmt när det inte används. Vissa värmepumpar har tre gånger så stora värmeförluster (tomgångsförluster) som andra.

Energimyndighetens råd till husägare som ska byta frånluftsvärmepump är att hitta en som passar det egna husets energibehov. Titta också på värmepumpens årsvärmefaktor (SCOP) som visar hur effektivt den producerar värme och varmvatten under ett helt år.

– Den mest effektiva i testet har en årsvärmefaktor på 3,0 vilket betyder att för varje kilowatt el in i värmepumpen, kommer det ut 3 kilowatt värme. Moderna frånluftsvärmepumpar börjar nu närma sig andra typer av värmepumpar i effektivitet, visar vårt test, säger Anders Odell.

– Energieffektivisering i bostäder är av största vikt. Därför är det positivt att energieffektiv teknik utvecklas och vinner terräng, säger Anna Johansson, ställföreträdande enhetschef på Testlab.

Källa: Energimyndigheten

Se de jämförda modellerna här!

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Nya energikrav för luft/luftvärmepumpar

Luft/luftvärmepumpar, luftkonditionering, fläktar, cirkulations- och vattenpumpar har nya energikrav och ny energimärkning från årsskiftet. Produkter i de här kategorierna som inte är energieffektiva är därmed förbjudna på marknaden i Sverige och övriga EU.

 

Foto: Christer Nordemo
Luft/luftvärmepumpar har nya energikrav och ny energimärkning från årsskiftet.

Den första januari började EU:s nya ekodesignkrav, som sätter lägsta godtagbara energistandard på produkter, att gälla. Det innebär att exempelvis luft/luftvärmepumpar som inte är energieffektiva nu inte får säljas i handeln.

Från årsskiftet är det också obligatoriskt att ha energimärkning på luftkonditionering och luft/luftvärmepumpar. Märkningen ska även innehålla en karta som visar COP i tre olika klimatzoner i Europa. Den klimatjusterade värmefaktorn COP kallas SCOP (Seasonal COP) och beräknas som ett genomsnitt över hela året.
Märkningen av kyla, SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio), delas dock inte in i klimatzoner.

De nya kraven för Ekodesign gäller:

• Luftkonditioneringsaggregat och luft/luftvärmepumpar med en effekt under 12 kW. Den omfattar både flyttbara modeller och sådana som är avsedda att monteras fast.
• Fläktar som används för ökad komfort och som har en lägre effekt än 125 W. Fläktar till ventilation omfattas inte.

Ekodesignkraven för luftkonditionering och luft/luftvärmepumpar skärps ytterligare efter 2014-01-01.

Källa: VVS-Forum

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Lund Årets Värmepumpkommun 2012

 
Lunds kommun har utsetts till Årets Värmepumpkommun 2012, av branschorganisationen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP.

Foto: Lunds kommun.
Mats Helmfrid (M), kommunstyrelsens ordförande i Lund.

– Lunds kommun har under lång tid varit en föregångskommun för värmepumpbranschen och vi är glada att kunna ge dem priset Årets Värmepumpkommun 2012, säger Martin Forsén, vd för SVEP.

– Vi på kommunen är hedrade av att få ta emot priset. Extra roligt är det att det är branschen själv som uppmärksammat vårt arbete att energieffektivisera i kommunen, säger Mats Helmfrid (M) Med de värmepumpar som i dag redan finns i kommunens fjärrvärmenät och fastighetsbestånd gör vi stora besparingar, både ekonomiskt och miljömässigt.

Vi på Wattväktarna gratulerar Lund till priset!

Vill du också bli en vinnare? Gå då till Värmepumpar i vår butik!!

 

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Vinst för solenergi

Eksta Bostads AB prisades för satsning på solenergi


Det allmännyttiga bostadsföretaget Eksta Bostads AB i Kungsbacka fick Stora Energipriset som delades ut av teknikkonsultföretaget Sweco i går i Kulturhuset, Stockholm. Bostadsföretaget får priset för att man satsat på solenergi och ”i över 30 år har legat i täten för införandet av förnybar energi i bostadsbyggandet”.
Foto: Eva-Maria Fasth
Christer Kilersjö, vd på Eksta Bostads AB, med moderatorn Karin Adelsköld.

Inför 400 personer i en av Kulturhusets hörsalar delade Sweco Sveriges vd Åsa Bergman ut Stora Energipriset i går till Christer Kilersjö, vd, och Lars Tirén, seniorkonsult på Eksta Bostads AB.

Eksta Bostads AB får priset för företagets ”långvariga, målmedvetna arbete med att föra in förnybar energi och att bygga energieffektiva bostäder”.

Solenergi och annan förnybar energi täcker 40 procent av energianvändningen i Eksta Bostads AB:s bostäder. I ett pågående bostadsprojekt, Vallda Heberg i Kungsbacka, blir energianvändningen bara en tredjedel av dagens nybyggnadskrav.

– Det är särskilt imponerande att Eksta Bostads AB under så lång tid har kunnat upprätthålla sin branschledande ställning inom förnybar energi i bostadsbranschen. I dag när såväl ekonomi som hållbarhetsaspekter talar för energieffektivitet och solenergi är Eksta ett föredöme för många, sa Åsa Bergman.

 

Inte illa!! Vi på Wattväktarna gratulerar till priset!!

Tills vi hörs igen,

wattväktar´n