Kategoriarkiv: Energi & Miljö

Varmvattenberedare med värmepump

Indol Varmvattenberedare med värmepump – värmepumpsberedare

indol hinkIndol varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller ”värmepumpsberedare” som vi kallar dem är framtidens effektiva varmvattenberedare då de sparar upp till 80% av kostnaden för varmvatten. Genom att installera effektiva Indol varmvattenberedare med värmepump kan de flesta hushåll spara mellan 3000-6000 kr om året! Våra professionella återförsäljare hjälper er att snabbt byta er gamla varmvattenberedare till en modern ”värmepumpsberedare”.

Effektiva Indol varmvattenberedare sparar energi och miljön
Indol varmvattenberedare med inbyggd värmepump tar tillvara på överskottsvärme i ditt hus och värmer varmvattnet i ditt hus till ¼ av kostnaden mot vad det kostar med elvarmvattenberedare. Vill du spara pengar och göra en insats för miljön är Indol värmepumpsberedare ett klokt val.

En modell för varje smak och behov
Indol har det bredaste sortimentet av varmvattenberedare med inbyggd värmepump för att du som kund ska kunna välja om du vill ha en rund, rektangulär, 200 liter, 300 liter beredare, klassisk design eller modern design, med eller utan extra slinga för exempelvis solfångare eller uttag av värme till fläktkonvektor eller golvvärme.

Bergvärme eller luft/vatten värmepump i kombination med Indol?
Kanske har du idag eller funderar på att skaffa bergvärme eller luft/vatten värmepump och varmvattnet inte riktigt räcker till hela familjen? Inte så konstigt då 150-180 liter varmvatten sällan räcker till en familj som duschar eller badar mycket. Komplettera då med Indol värmepumpsberedare så får ni varmvatten så det räcker och blir över! Då kan ni låta bergvärmepumpen och borrhålet eller luft/vatten värmepumpen vila halva året när huset inte behöver värme och förlänga livslängden på dem och spara ännu mera pengar.

Inte bara för hushåll
Indol energibesparande varmvattenberedare med inbyggd värmepump passar utmärkt även för företag, kommuner, sim/sporthallar, bensinstationer, restauranger, SPA, vårdhem m.m som vill spara energi och pengar. Alla som gör av med varmvatten har möjlighet att spara pengar med Indol värmepumpsberedare.

Annonser

1 miljard i lägre energikostnader

Kommuner och landsting har minskat energianvändningen i sina bostäder och lokaler med fem procent sedan 2009. Det motsvarar 1 miljard kronor i minskade energikostnader årligen. Det framgår av rapporten ”Öppna jämförelser – Energi och klimat 2014” från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Energimyndigheten.

 

Illustration: Colourbox


– Det är positivt att kommunerna och landstingen har minskat energianvändningen i allmännyttan och i ägda lokaler så mycket de senaste åren. Energieffektivisering är en av de viktigaste delarna i det lokala och regionala miljöarbetet, säger SKL:s vd Håkan Sörman, i ett pressmeddelande.

– Det statliga energieffektiviseringsstödet har varit ett viktigt bidrag i kommunernas och landstingens arbete. Samtidigt ser vi att framstegen är olika stora. Den totala förbättringen kan bli ännu större, säger Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör.

Jämförelserna i rapporten ska stimulera kommuner och landsting att lära av varandra för att nå förbättring. Omkring 2020 borde det vara möjligt att energikostnaderna är 5 miljarder kronor mindre än 2009. För att främja ytterligare energismart renovering i bostäder och lokaler, behöver regering och riksdag vidta flera åtgärder, anser SKL.

– En möjlig åtgärd är att låta bostadsbolagen avsätta pengar till framtida energieffektiviserande renoveringar utan att pengarna beskattas. En annan är att lånen till energismart renovering görs säkrare och mer förmånliga, säger Håkan Sörman.

Kommunernas och landstingens energikostnader för bostäder och lokaler var i fjol 20 miljarder kronor. De kommunala bostäderna använde i genomsnitt 151kWh/m², exklusive hushållsel.

För de kommunala lokalerna var siffran 187 kWh/m², och för landstingens lokaler 219 kWh/m², inklusive verksamhetsel.

BRA JOBBAT!!

 

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n!

Energieffektivisering och förnybar el får 400 Miljoner om året

Omkring 400 miljoner kronor om året, motsvarande 20 procent av de svenska fondpengarna, ska användas till energieffektivisering och förnybar el, enligt besked i dag från regeringen.
– Det är en mycket tydlig prioritering som regeringen gör, och som hela EU gjort, där vi säger att en hel del av pengarna i det nya regionalfondprogrammet ska gå till att ställa om till ett hållbart samhälle, säger energiminister Anna-Karin Hatt (C) till Sveriges Radio.

 

Foto: Kristian Pohl
Energiminister Anna-Karin Hatt (C).

Satsningen är en rejäl höjning jämfört med tidigare då fonder för energisparande och förnybar el uppgick till cirka 80 miljoner kronor om året. Nu ökar de kraftigt till 400 miljoner kronor varje år under en sjuårsperiod till och med 2020.

För hela perioden blir det 2,7 miljarder där EU och svenska staten bidrar med hälften var.

– Vi har väldigt goda möjligheter att använda energin mer effektivt. Både i våra lokaler, i industrin och också som privatpersoner, säger Anna-Karin Hatt.

Hälften av pengarna går till lokala satsningar, 25 procent går till förnybar el och 25 procent till en nybildad grön fond för riskkapital till ny miljöteknik.

 

Källa:  Sveriges Radio

 

Tills vi hör igen

Wattväktar´n

Regeringen backar om IMD

Det kritiserade obligatoriska kravet på mätning av värme i förslaget till IMD (individuell mätning och debitering av värme och varmvatten) är borta och ersatt med att IMD ska installeras i byggnader där det är kostnadseffektivt.
– Dagens besked är en lättnad för alla bostadsföretag som i dag ambitiöst och framgångsrikt arbetar med energieffektiviseringar, säger Therese Rydstedt, energiexpert på allmännyttans organisation Sabo.

Den massiva kritiken mot förslagen på införandet av IMD har uppenbarligen fått effekt. Av regeringsförslaget framgår att mätning ska göras när det är kostnadseffektivt.
Boverket ska utreda i vilka byggnader som IMD kan anses som kostnadseffektivt.

”Regeringen kommer därför, bland annat mot bakgrund av de synpunkter som kommit från företag och organisationer, inte införa något obligatoriskt krav på mätning av värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå”, står det i pressmeddelandet.

Tidigare förslag om obligatoriska krav på IMD när det gäller värme sågades av nästan alla remissinstanser. IMD-kravet för värme, varmvatten, kyla och el kom med i sista stund i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Det övergripande syftet är att klara EU:s energieffektiviseringsmål om 20 procent till år 2020.

Sabo (Allmännyttans organisation), har uppskattat kostnaden för införande av värmemätning och varmvattenmätning till 15.000–20.000 kronor/lägenhet och driftkostnaden till 500–800 kronor/lägenhet och år.

– Att Näringsdepartementet omprövat sin tidigare tolkning och nu går på vår linje är en lättnad för alla allmännyttiga bostadsföretag som i dag ambitiöst och framgångsrikt arbetar med energieffektiviseringar, säger Therese Rydstedt, energiansvarig på Sabo.

En annan nyhet i lagrådsremissen är krav på energikartläggning för större företag.

– Vi vill att det framöver ska bli obligatoriskt för alla stora företag att göra en energikartläggning av sin verksamhet, och vi vill att man, när det är kostnadseffektivt att göra det, installerar individuell mätning av värme, kyla och varmvattenförbrukning i nya och ombyggda lägenheter, säger energiminister Anna-Karin Hatt (C) i ett pressmeddelande.

Merparten av de nya bestämmelserna föreslås träda i kraft i juni 2014.

Källa: VVS Forum

Ett mycket enkelt och effektivt sätt att kapa onödiga kostnader och värna om våra gemensamma tillgångar är att installera vattenbesparing i lägenhetsbeståndet. Dessutom kostar det bara 1/20 del av IMD och inga driftskostnader tillkommer. Är det för lätt för att våra fastighetsägare ska överväga detta utmärkta spar alternativ? Eller är det så att det inte finns tillräcklig kunskap om vattenbesparing i vårt avlånga land? I Tyskland får man som jämförelse inte ens bygglov om inte vattenbesparing finns inskrivet i bygglovshandlingarna!!

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Värmeväxlare PAX Eos för villaägare!

https://shop.textalk.se/shop/29169/art69/h1598/19781598-origpic-5adc75.png

Nu har det äntligen kommit en riktigt bra produkt för villaägare som har självdragsventilation eller mekansik frånluft och som vill spara pengar och energi genom att ta hand om den värme som smiter ut genom ventilationen.

Felaktigt injusterade ventilationssystem kostar idag otroliga summor pengar varje år för fastighetsägare.

Traditionella köks- och badrumsfläktar drar ut luft som man inte vill ha kvar inne.

Eos är något helt annat, ett ventilationsaggregat som reglerar både inkommande och utgående luft, och som dessutom återvinner husets egen värme.

Flyttar luft åt båda hållen
Eos fläktar inte bara ut gammal luft, den hämtar också in ny, frisk luft utifrån.

Eftersom Eos drar ut ”gammal luft” ur ett rum (t.ex badrummet) och tillför ny och fräsch luft i ett annat rum (t.ex ett sovrum) förbättrar den klimatet i flera rum samtidigt.

Pax Eos 100H ger en extra fördel när det är kallt ute: innan den kalla luften utifrån kommer in i huset förvärms den till minst 18°C, så att den är nära ordinarie rumstemperatur redan från början. Det är både skönt och energibesparande.

https://shop.textalk.se/shop/29169/art69/h1598/19781598-origpic-e97d26.png

Åtta av tio värmekronor återanvänds
Verkningsgraden hos Pax Eos är upp till 80 procent, vilket innebär att åtta av tio värmekronor värmer huset igen och igen. Inköp och montering av en Eos betalar sig därför tillbaka på bara några år. En mycket bra investering för både dig och miljön.

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Effektivare frånluftsvärmepumpar

Varvtalsstyrda frånluftsvärmepumpar sparar mycket mer energi än gamla modeller med på/av-teknik, särskilt i hus med hög energianvändning. Det visar Energimyndighetens test av frånluftsvärmepumpar.
Frånluftsvärmepumpar är vanliga i hus från 80-talet och framåt. Husen har frånluftsventilation och värmepumpen tar tillvara värmen från inomhusluften innan den ventileras ut. Många husägare står nu inför ett nytt val, eftersom värmepumparna börjar bli gamla och måste bytas ut.

– Vårt test visar att en frånluftsvärmepump med den nya varvtalsstyrda tekniken kan spara upp till 65 procent av husets energianvändning i jämförelse med ett eluppvärmt hus, säger Anders Odell, testledare på Energimyndighetens Testlab.

De olika modellerna i testet visar stora skillnader i värmeförluster för att hålla varmvattnet varmt när det inte används. Vissa värmepumpar har tre gånger så stora värmeförluster (tomgångsförluster) som andra.

Energimyndighetens råd till husägare som ska byta frånluftsvärmepump är att hitta en som passar det egna husets energibehov. Titta också på värmepumpens årsvärmefaktor (SCOP) som visar hur effektivt den producerar värme och varmvatten under ett helt år.

– Den mest effektiva i testet har en årsvärmefaktor på 3,0 vilket betyder att för varje kilowatt el in i värmepumpen, kommer det ut 3 kilowatt värme. Moderna frånluftsvärmepumpar börjar nu närma sig andra typer av värmepumpar i effektivitet, visar vårt test, säger Anders Odell.

– Energieffektivisering i bostäder är av största vikt. Därför är det positivt att energieffektiv teknik utvecklas och vinner terräng, säger Anna Johansson, ställföreträdande enhetschef på Testlab.

Källa: Energimyndigheten

Se de jämförda modellerna här!

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Nya energikrav för luft/luftvärmepumpar

Luft/luftvärmepumpar, luftkonditionering, fläktar, cirkulations- och vattenpumpar har nya energikrav och ny energimärkning från årsskiftet. Produkter i de här kategorierna som inte är energieffektiva är därmed förbjudna på marknaden i Sverige och övriga EU.

 

Foto: Christer Nordemo
Luft/luftvärmepumpar har nya energikrav och ny energimärkning från årsskiftet.

Den första januari började EU:s nya ekodesignkrav, som sätter lägsta godtagbara energistandard på produkter, att gälla. Det innebär att exempelvis luft/luftvärmepumpar som inte är energieffektiva nu inte får säljas i handeln.

Från årsskiftet är det också obligatoriskt att ha energimärkning på luftkonditionering och luft/luftvärmepumpar. Märkningen ska även innehålla en karta som visar COP i tre olika klimatzoner i Europa. Den klimatjusterade värmefaktorn COP kallas SCOP (Seasonal COP) och beräknas som ett genomsnitt över hela året.
Märkningen av kyla, SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio), delas dock inte in i klimatzoner.

De nya kraven för Ekodesign gäller:

• Luftkonditioneringsaggregat och luft/luftvärmepumpar med en effekt under 12 kW. Den omfattar både flyttbara modeller och sådana som är avsedda att monteras fast.
• Fläktar som används för ökad komfort och som har en lägre effekt än 125 W. Fläktar till ventilation omfattas inte.

Ekodesignkraven för luftkonditionering och luft/luftvärmepumpar skärps ytterligare efter 2014-01-01.

Källa: VVS-Forum

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Villkor för solceller klara

Investeringsstöd för solceller kommer framöver att ges med 35 procent av de godkända kostnaderna från och med den 1 februari 2013.

Det beslutade regeringen 2012-12-28. Regeringen har sedan tidigare beslutat att förnya stödet för installation av solceller.

I budgeten för nästa år avsätts ytterligare 210 miljoner kronor för perioden 2013 till 2016. Sedan 2009 har regeringen satsat på ett investeringsstöd till den som sätter upp solceller. Stödet riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner och har blivit mycket framgångsrikt.

Samtidigt har kostnaderna för att utveckla solceller under de senaste åren minskat dramatiskt och statistiken från investeringsstödet visar att kostnaden per installerad kilowatt el halverats från 2009 till 2012.

För att fler ska kunna få del av stödet justerar regeringen nu storleken på stödet.

Förändringen genomförs också för att återspegla de lägre kostnaderna för att installera solceller. Från och med den 1 februari 2013 kommer stödet till solceller ligga på 35 procent av kostnaden.

– De val vi gör idag måste vara hållbara. Och en av de mest hållbara energikällorna som finns är solen. Vi ser nu en snabb utveckling av solcellstekniken, vilken är väl lämpad för småskalig energiproduktion. Det här investeringsstödet främjar tekniken och ger för många svenskar möjlighet att installera solceller och bli sin egen småskaliga elproducent, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Ansökan om att få ta del av solcellsstödet görs till Länsstyrelsen. För den som redan ansökt om stöd och slutfört sitt projekt före den 1 februari 2013 gäller de tidigare villkoren. Ansökningar som lämnats in men som Länsstyrelsen inte beslutat om ännu hanteras enligt den nya förordningen.

Källa: Näringsdepartementet

Energieffektivare frånluftvärmepumpar

Nya varvtalsstyrda frånluftvärmepumpar är mycket energieffektivare än äldre frånluftvärmepumpar, särskilt i hus med hög energianvändning. Det visar ett nytt test från Energimyndigheten.

Frånluftvärmepumpar är vanliga i hus från 1980-talet och framåt. Husen har frånluftsventilation och värmepumpen tar tillvara värmen från inomhusluften innan den ventileras ut.
Många husägare står nu inför ett nytt val, eftersom värmepumparna börjar bli gamla och måste bytas ut.

– Vårt test visar att en frånluftvärmepump med den nya varvtalsstyrda tekniken kan spara upp till 65 procent av husets energianvändning i jämförelse med ett eluppvärmt hus, säger Anders Odell, testledare på Energimyndighetens Testlab, i ett pressmeddelande.

De olika modellerna i testet visar på stora skillnader i värmeförluster för att hålla varmvattnet varmt när det inte används. Vissa värmepumpar har tre gånger så stora värmeförluster som andra.

Bli inte lurad av Timern!!

Hur mycket el drar egentligen en timer?
– Jag mätte en mekanisk timer och det gick åt tre watt. Det finns säkert andra modeller som drar mer eller mindre. Det är bara att skaffa en liten elenergimätare och kolla.
Blev du förvånad?
– Nej, tre watt är ju väldigt lite. Men det häftiga är att en hel ljusstake kan dra 0,7 watt och ändå lysa lika starkt, om man byter ut glödlamporna mot LED-lampor. Är det något man blir förvånad över så är det den saken!
Du har räknat ut att timern halverar energiåtgången för en ljusstake med glödlampor men att det ser helt annorlunda ut för en ljusstake med LED-lampor. Då blir energianvändningen istället fyra gånger högre när timern kopplas in, eftersom ljusstaken bara drar 17 Wh på ett dygtn medan timern kostar 72 Wh.
– Ja, det är lätt att man gör en tankevurpa och tror att man spar el genom att koppla in en timer. Jag vill visa att vi måste lära oss att tänka i nya banor när det kommer nya ljuskällor. Ett annat exempel är en julgransbelysning med 16 LED-lampor som tillsammans använder 1,6 W. Om den lyser åtta timmar per dygn blir energiåtgången 85 Wh/dygn med timer mot 38 Wh om den ständigt lyser, utan timer.

Tänk vad man lär sig, tur att man inte använder Timer!

KÖP LED LAMPOR HÄR

Källa: Energi & Miljö nr 12/2012

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n