Månadsarkiv: november 2012

Vinst för solenergi

Eksta Bostads AB prisades för satsning på solenergi


Det allmännyttiga bostadsföretaget Eksta Bostads AB i Kungsbacka fick Stora Energipriset som delades ut av teknikkonsultföretaget Sweco i går i Kulturhuset, Stockholm. Bostadsföretaget får priset för att man satsat på solenergi och ”i över 30 år har legat i täten för införandet av förnybar energi i bostadsbyggandet”.
Foto: Eva-Maria Fasth
Christer Kilersjö, vd på Eksta Bostads AB, med moderatorn Karin Adelsköld.

Inför 400 personer i en av Kulturhusets hörsalar delade Sweco Sveriges vd Åsa Bergman ut Stora Energipriset i går till Christer Kilersjö, vd, och Lars Tirén, seniorkonsult på Eksta Bostads AB.

Eksta Bostads AB får priset för företagets ”långvariga, målmedvetna arbete med att föra in förnybar energi och att bygga energieffektiva bostäder”.

Solenergi och annan förnybar energi täcker 40 procent av energianvändningen i Eksta Bostads AB:s bostäder. I ett pågående bostadsprojekt, Vallda Heberg i Kungsbacka, blir energianvändningen bara en tredjedel av dagens nybyggnadskrav.

– Det är särskilt imponerande att Eksta Bostads AB under så lång tid har kunnat upprätthålla sin branschledande ställning inom förnybar energi i bostadsbranschen. I dag när såväl ekonomi som hållbarhetsaspekter talar för energieffektivitet och solenergi är Eksta ett föredöme för många, sa Åsa Bergman.

 

Inte illa!! Vi på Wattväktarna gratulerar till priset!!

Tills vi hörs igen,

wattväktar´n

Annonser

+ 4 °

Det låter inte så mycket, men för alla som följt debatten och hört om den rapport som europeiska riksbanken gett ut så kan nog ingen ha undgått att höra att det skulle innebära enorma påfrestningar för vår kära lilla planet.

Kortfattat om rapporten så innebär det att om vi inte drastiskt kan sänka utsläppen av koldioxid och växthus-gaser, så kommer vi inom ca 100 år ha hamnat i ett läge där vi människor inte längre kan påverka ekosystemet, då har det gått så långt att processerna i ekosystemet och klimatet blir självgående och okontrollerbara, då är det ingen som riktigt vet hur illa det går.  Vidare så innebär en ökning av jordens medeltemperatur med 4 grader att de öknar vi har idag blir större, havsnivån höjs vilket ger mindre land för människor och djur att samsas om, tillgången på odlingsbar mark minskar och det färskvatten vi har kommer att minska.

Det är en dyster framtid som väntar oss, men vi har själva satt oss i den situationen, med allt högre tillväxtmål, snabbare tillverkningsindustri och att alltid allting måste gå snabbare, högre, och lättare. Vi måste konsumera mer så att industrin kan fortsätta producera. Konsumtion och tillväxt står i direkt motsatt  ringhörna som klimatfrågor och och våra gemensamma naturresurser. Allt ska exploateras till bristningsgränsen, i den takt vi idag utvinner mineraler metaller mm ur vår planet så skulle vi behöva 7st jordklot för att klara oss de närmsta 300 åren….

Men….. kan man inte göra nått?

Så klart att man kan, och det görs en hel del, men det räcker inte på långa vägar, vi måste göra mer och det måste göras nu! 100 år eller 60 år som en del hävdar att det snarare rör sig om för att temperaturen ökar är som en nanosekund i jorden historia. Vi har inte tid att vänta på att våra barn ska göra vårt jobb. Om politikerna kan enas om att tillväxten kan vara lägre, ligga still, eller t.om. gå ner, om vi kan få industrier att lägga om tillverkningen från sånt som smutsar ner och förstör vår planet, till produkter som hjälper oss att sänka energiförbrukningen, få renare energi, minska utsläppen, så kanske det t.om. går att få tillväxten på fötter genom produkter tillverkade i de industrierna.

Det är en enorm ökning av efterfrågan på produkter från våra ”cleantech företag” dvs företag som arbetar med miljösmarta lösningar, energieffektiva alternativ och energisnåla lösningar inom vattenbesparing, vattenrening, energieffektivare belysning, ventilationsteknik mm mm…

Självklart är det inte möjligt för en Bostadsrättsförening i Örkelljunga, eller en Industri i Göteborg, eller en Fastighetsägare i Stockholm att sänka jordens uppåtgående medeltemperatur, men tillsammans med industrier, bostadsföretag, fastighetsägare, bilister och alla andra kan vi faktiskt göra en skillnad. Kan sedan detta upprepas i alla länder på jorden så är vi snart ikapp och förbi de klimatmål som vi och våra regeringar satt upp. det kan låta lite naivt kanske men jag tror verkligen att vi tillsammans kan klara av detta, vi måste ju!

Tills vi hörs igen,

wattväktar´n

30-40 % höjning av VA-taxan

Kommunerna har slarvat med underhållet av vattenledningsnät och reningsverk. Det menar Livsmedelsverket och varnar samtidigt för att klimatförändringarna riskerar att göra problemet än värre, eftersom vi får räkna med fler översvämningar och därmed också mer smittspridning.

Ungefär 170 liter per person och dygn. Så mycket vatten konsumerar genomsnittssvensken. Att vattnet skulle vara dåligt, eller rent av hälsofarligt är något som vi knappast har behövt oroa oss för.

Men i och med klimatförändringarna får vi räkna med att det ställs betydligt större krav på vattenförsörjningen, krav som många kommuner inte alls är förberedda på.

– Det hot som vi lever med generellt i Sverige är att vi betraktar dricksvattensförsörjningen som något självklart och riskfritt och så är det inte, säger Torbjörn Lindberg, statsinspektör på Livsmedelsverket.

– Dricksvattenförsörjningen är komplex och svår och den kommer att bli ännu svårare i framtiden. Resurserna som avsätts idag är små. Det krävs mer resurser i framtiden och det kommer att göra det nödvändigt att höja vattenpriserna.

En höjning med 30-40 procent av VA-taxan är något vi får räkna med på 10-15 års sikt enligt Torbjörn Lindberg. Förutom ledningsnäten behöver också reningsprocesserna ses över för att möta de ökade föroreningsrisker i form av bakterier och parasiter som gynnas av ett varmare klimat. Särskilt är det översvämningar till följd av häftiga skyfall som experterna räknar med kommer att öka.

– Vi tror att kommer att få mer ytavrinning, alltså det rinner skitigt vatten från hagarna där korna gått och betat, ned i ett vattendrag och det vattendraget kan vara en ytvattentäkt för dricksvatten, säger Ann Albihn vid Statens Veterinärmedicinska anstalt.

Källa: Vetenskapsradion, Sveriges Radio

Om man vill göra en insats för miljön och sin egen plånbok kan man alltid sätta in vattenbesparing i sin lägenhet / villa.

Ta mig till Vattenbesparingsprodukterna nu !

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Effektivisering viktigt för klimatmålen

Energieffektivisering är viktigt för att nå klimatmålen. Det skriver International Energy Agency, IEA, i 2012 års upplaga av rapporten World Energy Outlook.

– Årets World Energy Outlook visar att till 2035 kan vi uppnå energibesparingar som motsvarar nästan en femtedel av den globala efterfrågan 2010. Med andra ord är energieffektivitet lika viktig som obegränsad energiförsörjning och ökade åtgärder för energieffektivitet kan fungera som förenande energipolitik som medför flera fördelar, säger IEA:s vd Maria van der Hoeven, i ett pressmeddelande.

– IEA:s rekommendationer på energieffektiviseringsområdet är mycket värdefulla. För svensk del kommer vi ha omedelbar nytta av dem när vi nu ska införa EU:s energieffektiviseringsdirektiv i Sverige, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt, i ett pressmeddelande. IEA visar hur energieffektiviseringar kan bidra till att nå klimatmålen och att de kan göras utan att det krävs några oväntade tekniska genombrott. Det som behövs enligt World Energy Outlook är att världens länder tar bort hinder så att energieffektiviseringsåtgärder blir ekonomiskt lönsamma.

Enligt WEO kommer förnybara energikällor bli världens näst största källa för elproduktion 2015 och blir 2035 nästan lika stor primär källa som kol. Den snabba ökningen beror helt och hållet på fortsatta subventioner, menar EIA.

Källa: VVS-Forum

UTDRAG FRÅN Sveriges Radio 2012-11-15

– Vi kommer inte behöva så mycket energi framöver och inte bygga stora nya kraftverk, om vi lyckas effektivisera såpass mycket att vi har mindre efterfrågan. Både i transporter, industrin, byggnader och så vidare, säger den svenska Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

IEA är ett fristående organ inom OECD som arbetar med energiresursfrågor. Årsrapporten, World Energy Outlook, skissar bland annat på hur stor världspotentialen är för att spara energi. Slutsatsen är att det är tekniskt möjligt att använda energi mycket mer effektivt och att detta lönar sig.

För transporter och inom industrin finns cirka 60 procents energibesparingar att hämta hem. För byggnader, hela 80 procent. Att det ändå går trögt att styra mot snålare energianvändning har flera skäl. Måns Nilsson som är forskningschef på Stockholm Environment Institute, ger ett exempel:

– Ett stort problem är att de ekonomiska nyttor som effektiviseringar innebär, det vill säga att man sparar pengar på sikt, inte kommer tillhanda för dem som investerar. Ett exempel är i byggindustrin. Byggbolagen skulle kunna satsa på att bygga oerhört energieffektiva hus, som kostar lite mer, men sen anser de att de inte kan ta betalt fullt ut för de besparingarna.

Gå in på wattvaktarna.se och bli energieffektiv nu!

Vi som jobbar med energibesparingar har märkt att många kunder vill göra insatser, men där en hyresvärd inte vill ta kostnaden för en energibesparing som kommer hyrestagaren tillgodo, och samtidigt verkar det som att hyrestagaren inte FÅR göra åtgärder i fastigheten som skulle innebära rejäla energi och kostnadsbesparingar. Det här är ett område som skulle behövas redas ut tycker jag, det kan inte få vara så att en fastighetsägaren kan förbjuda en hyrestagare att göra åtgärder som leder till minskad energiförbrukning, minskade koldioxidutsläpp mm. Samtidigt kanske man skall ta dessa kommentarer och uttalanden om ”åtgärdsförbud”med en nypa salt, kanske är det så att hyrestagaren inte vill göra det själva? Kanske de planerar att flytta, eller kanske vet de inte hur länge de får vara kvar i nuvarande lokaler? Som sagt detta är verkligen nått att fundera över och titta närmare på.

Tills vi hörs igen

Wattväktar´n

Kranen står och rinner

En undersökning från SCB visar att svenskarnas femtonåriga trend av att  minska mängden vatten som används i landet, är över. Industrin är den värsta boven, men även hushållen har ökat sin konsumtion med tre procent.

Mycket av förbrukningen skulle kunna undvikas genom större medvetenhet om sitt agerande. Det är ofta man låter kranen stå och rinna, kanske uppfattar vi vattnet som så självklart att vi inte tänker på att det är en viktig resurs vi har, som vi bör respektera?

Vattenbrist är ett stort problem i många delar av världen och det dör mer än tusen barn DAGLIGEN på grund av att de saknar rent vatten. Vårt slöseri kan göra situationen värre!

Det är ett kretslopp. Vi har en begränsad mängd sötvatten vi kan använda. Om våra sötvattenresurser här tar slut, kommer vi naturligtvis att tära på andras.

Det är jättevanligt att kranen står och rinner när man borstar tänderna

Säger sötvattenforskaren Karin Beronius

Nu tror jag väl inte att vi i Sverige kan drabbas av vattenbrist, det sägs vara geologiskt omöjligt, MEN vi kan ju skita ner vårt vatten så det blir obrukbart för oss.

Vi på Wattväktarna vill därför slå ett slag för vattenbesparande utrustning.

Vi har ventiler och snålspolande duschar mm.

Tills vi hörs igen,

Wattväktar´n

Att våga gå mot strömmen

Thermia flyttar tillverkning till Sverige

Thermia i Arvika blir nu center för all produktion och utveckling av Danfosskoncernens värmepumpar.

Den produktion som för närvarande sker i Polen kommer att flyttas till Arvika vilket betyder ett 30-tal nya årsarbetstillfällen.

”Det går att producera effektivt i Sverige”, säger Magnus Glavmo, vd för Thermia Värmepumpar.

Vi säger så här:

Det är bara döda fiskar som flyter med strömmen

Tills vi hörs igen,
Wattväktar´n