Månadsarkiv: september 2012

Kaffe och Kaffemaskiner

Nu har vi kaffe till våra kaffemaskiner.

Det känns bra att nu även kunna erbjuda gott kaffe till er som köpt Coffe Queens kaffemaskiner från oss.

Vi har nu Löfberg Lila mellanrost portionspåsar, och Skånerost portionspåsar från Zoegas,  båda passar extra utmärkt till Coffee Queen maskinerna.

De maskiner som gått mest är M-1:an och serveringsstation med bryggare Mega Gold, men vi har ett komplett sortiment på Coffee Queen och rikligt med tillbehör till dem med, så vare sig ni behöver en ny kanna eller filter så kan vi hjälpa er med detta, och till bra pris dessutom!

Prissänkningar har gjorts på nästan alla maskiner, och vi ser nu över priserna på tillbehören så vi inte ligger fel där heller.

Det skall vara enkelt och tryggt för er kunder att handla hos oss, och ni ska inte heller känna att ni betalar för mycket!

Psst! Ni vet väl att ni har fri frakt med DHL Servipoint!

Löfbergs Lila Kaffe 100gr.ZOEGAs Skånerost 80gr.

Coffee Queen Kaffebryggare M-1

Annonser

höstens storsäljare

När nu hösten kommit med regn och rusk, mörka mornar och kvällar. Verkar det som att våra kunder, liksom vi själva hellre är inomhus och pysslar om hem och hus.

Vi tänkte här presentera de  produkter som gått som tåget under sensommaren och tidig höst, kanske kan det ge er nån idé om produkter eller små projekt som kan vara av intresse även för er?

Listan på flest sålda produkter. klicka på rubriken för att komma till produkten om ni vill ha mer produktinformation.

  1. PAX VÄRMEFLYTTARE
  2. WILFA TERASSVÄRMARE
  3. BADRUMSFLÄKT SIRIUS
  4. VERBATIM CLASSIC E27 LED LAMPA
  5. ELJO RENOVA BRYTARE
  6. COFFEE QUEEN M-1

EU-parlamentet antog direktivet om energieffektivisering

I dag röstades ett reviderat energieffektiviseringsdirektiv igenom i Europaparlamentet.


– Bra att EU-parlamentet satte ner foten, och framför allt på att kravet på IMD (individuell mätning av värme och varmvatten) har ersatts av en skrivning om att hänsyn ska tas till kostnadseffektivitet och vad som är tekniskt möjligt vid installationer för IMD.

Direktivet antogs med 632 röster för, 25 emot och 19 nedlagda röster. Sverige har nu cirka 1,5 år på sig att anpassa den svenska lagstiftningen till det nya energieffektiviseringsdirektivet (EED).

Men det finns de som tycker att EED blivit urvattnat då exempelvis ett obligatoriskt IMD blivit frivilligt och att det ursprungliga kravet på renovering av 3 procent av allmännyttans bestånd förvandlats till det inte alls lika omfattande kravet på renovering av statliga byggnader istället. EED kräver att medlemsstaterna renoverar 3 procent av golvytan i statliga byggnader. Detta gäller för statliga byggnader med en golvyta på över 500 m² (från och med juli 2015 halveras ytan till 250 m²)

EU-kommissionen fick inte igenom sitt ursprungliga förslag enligt vilket mätning av el, gas, värme, kyla och varmvatten alltid skulle ske individuellt. När det gäller individuell mätning av värme och varmvatten i flerbostadshus blev kravet i direktivet i stället kopplat till en bedömning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.
I den text som EU-parlamentet i dag godkände finns således en skrivning om att installationer av individuell mätning ska ta hänsyn till kostnadseffektiviteten och vad som är tekniskt möjligt.

Kraven på installation av mätare i flerbostadshus riskerar annars att bli mycket kostsamma för fastighetsägarna, utan att man för den skull får någon garanti för att energieffektiviseringen i sig ska kunna finansiera den nödvändiga investeringen.

Fjärrvärmepriserna ökar

Fjärrvärmepriserna fortsätter öka

Under den senaste tioårsperioden har fjärrvärmebolagen höjt priserna med 42 procent!!

Det är nästan tre gånger så mycket som konsumentprisindex har ökat under samma period, visar den första delen av årets Nils Holgersson undersökningen som presenteras i dag.

 

I undersökningen redovisas förändringarna i priset på fjärrvärme 2011–2012 i de 256 av landets 290 kommuner som har fjärrvärme som dominerande uppvärmningsform i centralorten. Högsta priset i landet har Hammarö Energi AB med 1012 kronor/MWh. Det är mer än dubbelt så mycket som lägsta priset som finns hos Luleå Energi AB med 453 kronor/MWh. Enligt undersökningen har fjärrvärmepriserna i genomsnitt ökat med 3,4 procent det senaste året.

Fjärrvärmebolagen har i 24 av landets kommuner höjt sina priser med mer än 30 procent mellan 2007–2012.

Mellan 1996 och 2003 följde fjärrvärmepriserna den allmänna prisutvecklingen. Men sedan 2003 har fjärrvärmepriserna ökat väsentligt mer än konsumentprisindex.

Den sammanlagda prisökningen de senaste tio åren (2003–2012) är 42 procent!

• Trenden är tydlig även i årets undersökning. Den visar att priserna på fjärrvärme fortsätter höjas mer än konsumentprisindex, säger Per Holm, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, i pressmeddelandet.

• Uppvärmningskostnaden motsvarar i genomsnitt mer än 10.000 kr per år och lägenhet. Kostnadsökningen över en tioårsperiod är lite drygt 3.000 kronor.

När priserna ökar i denna omfattning varje år blir det kännbart för konsumenterna, tillägger Per Holm.

Kommuner med högst fjärrvärmekostnad i landet:
1. Hammarö. 101,2 öre/kWh inkl moms
2. Falkenberg. 100,7 öre/kWh inkl moms
3. Aneby. 98,0 öre/kWh inkl moms
4. Munkedal. 98,0 öre/kWh inkl moms
5. Bräcke. 96,3 öre/kWh inkl moms

Kommuner med lägst fjärrvärmekostnad i landet:
1. Luleå. 45,3 öre/kWh inkl moms
2. Boden. 54,7 öre/kWh inkl moms
3. Piteå. 57,5 öre/kWh inkl moms
4. Ljungby. 58,5 öre/kWh inkl moms
5. Skövde. 59,4 öre/kWh inkl moms

Fakta om undersökningen:
I Nils Holgersson undersökningen ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom undersökningen:
Fastighetsägarna Sverige, HSB:s Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sabo. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet.

 

Tills vi hörs igen!

Wattväktar´n

Lyckat Belysningsbyte

Lyckat Belysningsbyte

HSB:s Brf. Stenelid byter ut dålig belysning och satsar på Energieffektiv induktionsbelysning

 

bakgrund

HSB Brf. Stenelid ligger i stadsdelen Södra Ryd i Skövde. Det är en välskött och attraktiv bostadsrättsförening med 114 radhuslägenheter. Styrelsen i föreningen jobbar ständigt för att förbättra de boendes komfort och säkerhet i området. I början på året togs ett beslut på att se över den utomhusbelysning som finns i föreningens ägo. Man kunde då konstatera att den bestod av kvicksilverlampor och att armaturerna hade sett sina bästa dagar. Samtidigt som man ville förnya sin gatubelysning har fokus hela tiden legat på miljöomtanke och energieffektivitet.

Underlag

Som underlag för fortsatta beräkningar och kalkyler, inventerades området noggrant och antalet ljuskällor räknades, bestyckningen kontrollerades och man kunde snabbt konstatera att det fanns en stor potential till energibesparing och positiv miljöpåverkan.

Nästa fas av projekteringen blev att utföra energimätning samt LCC analys (livscykelkostnadkalkyl) LCC-verktyg lämpar sig bäst att använda i behovsanalysen för att visa på de verkliga kostnader som kunden kommer att behöva betala för sin belysning. Verktyget används för att beräkna vad ett miljöanpassat alternativ kommer att kosta i jämförelse med konventionell belysning – kanske leder det inte till en fördyring utan istället till en besparing! LCC är ett det enda seriösa verktyg som idag kan användas för att på ett professionellt, opartiskt sätt jämföra olika belysningslösningars totalekonomi.

Lösning

Valet föll på Induktionsbelysning som är av samma karaktär som glödlampor, med ett rundstrålande ljus och vitt sken. Livslängden på ljuskällan är ca 60 000 timmar och behovet av lampbyten blir då vart 16 år ungefär. Ljuskällan som ersattes var 125W kvicksilver och de nya ljuskällorna var 23W i armaturer på gångvägar, där man ville ha förstärkt belysning, vid parkeringar och lekplatser på området installerades armaturer med 40W.

Vinst

Förutom att belysningen moderniserats, så har även de boende fått mer ljus med ökad säkerhet , men med mindre energiåtgång. Lägre underhållskostnader som ger bättre rörelsefrihet i ekonomin, innebär att man kan satsa vidare på mer miljöprojekt i föreningen.

Ekonomi

Den beräknade energibesparingen för Brf. Stenelid är 34 700/år, underhållskostnaderna beräknas sjunka med 12 000/år, med nya armaturer och ljuskällor följer Garanti på 5 år. Återbetalningstiden för investeringen är på 5 år. Vilket innebär att föreningen har garanti på sin nya belysningsanläggning under hela återbetalningstiden.

Miljöpåverkan

De 28 300 kWh som sparas in motsvarar ett koldioxidutsläpp på 33,2 ton/år. Dessutom får föreningen ett betydligt minskat kvicksilveranvändande, vilket kommer att göra området hälsosammare och än mer attraktivt.

Slutsats

De boende i området upplever det som väldigt positivt med ny belysning, och tycker att de nya armaturerna är fina och passar bra i området. De är även nöjda med arbetet som utfördes och att det var minimalt med störningar för de boende under arbetets gång, och att det var rent och snyggt efter att hantverkarna lämnat platsen.

 

Entreprenörer

Ekedalens Energikonsult har bistått föreningen med konsultation, energiuträkning, LCC, armaturer för utvärdering, provmontage samt försäljningen av belysningslösningen.

LABBÅS EL har tagit hand om installationen, samt bistått föreningen med åtgärder som uppstått i samband med byte av belysningen.

 

Kontaktpersoner

HSB:s Brf. Stenelid – Henrik Biversten

Ekedalens Energikonsult– Lars Hagström 0763-46 29 85

LABBÅS EL – Kent Johansson 0708-66 02 33

 

 

 

 

 

Bef. Armatur som byttes ut                         Ny armatur från Westal, Bankeryd

Med 125W kvicksilver.                                Bestyckad med 23W Induktionslampa.

Energieffektivisering med industriisolering

Studie visar på stor potential för energieffektivisering med industriisolering


Industriisolering skulle kunna spara 3,5 miljarder euro varje år inom EU. En investering på 900 miljoner euro skulle betalas tillbaka på mindre än ett år!

 

Det europeiska konsultföretaget Ecofys är verksamt inom energieffektivisering. Rapporten har tagits fram på uppdrag av EIIF, The Industrial Insulation Foundation, och presenterades på den internationella isoleringskongressen Wiaco i Paris förra veckan.

Den årliga energieffektivisering som kan uppnås med industriisolering motsvarar energianvändningen hos 10 miljoner hushåll och den årliga koldioxidreduceringen är jämförbar med utsläppen från 18 miljoner bilar.

I rapporten visades även hur man skulle kunna nå denna potential.

Steg 1: att isolera oisolerade delar och ersätta skadad isolering.
Steg 2: att isolera alla ytor till kostnadseffektiv nivå vilket skulle innebära att man undviker cirka 66 procents värmeförlust.
Steg 3: att engagera isoleringsexperter tidigt i planeringsprocessen för att undvika att det inte finns tillräckligt med plats för isoleringen.

 

Källa: vvs-forum

Coffee Queen, för att man vill ha GOTT kaffe

Vi har nu fått förmånen att sälja Kaffebryggare från Coffee Queen!!

Detta är bryggare av högsta kvalitet som brygger kaffe som kaffe ska bryggas!!

Ett självklart val för den som tänker på sin energiförbrukning och vår miljö. Snabba bryggtider gör att det går åt mindre energi!

Alla gillar väl en kopp gott kaffe!!

Coffee Queen Kaffebryggare DM-4

Wattväktarna erbjuder fler betalningsalternativ

Betalsätt som gör shoppingen tryggare, enklare och roligare!

Klarna är ett betalsätt för dig som vill handla på nätet – helt på egna villkor. Vi ser nämligen till så att du alltid får varan först och betalar sen, och bara behöver använda sådana uppgifter som du kan utantill för att genomföra ett köp.

Wattväktarna erbjuder nu alla sina gamla och nya kunder att handla mot faktura. Nu kan alla tryggt och säkert beställa sina varor först, och betala senare, tryggare och bättre än så här blir det inte.

Självklart kommer vi ha kvar de vanliga betalsätten för dem som vill betala med:

Kort

Förskottsbetalning

Postförskott

Paypal

eller med en direkt banköverföring.

Bild

Bild

SCOTT – TRÅDLÖST LJUD & LJUSSYSTEM

Trådlöst ljud & ljussystem

Perfekt för dig som har en restaurang eller ett café! Nu kan du fixa både ljuset och musiken på samma gång! Eller varför inte ha detta kit hemma i gillestugan eller i föreningslokalen? Högtalaren är fiffigt dold i lampan som har E27sockel.
SCOTT - TRÅDLÖST LJUD & LJUSSYSTEM
Grundpaket innehållande:
1 st dockningsstation
Fjärrkontroll
1 st högtalare/LED Lampa

SCOTT - TRÅDLÖS HÖGTALARLAMPA

• Dockning iPod Touch / iPhone med ett trådlöst LED-ljushögtalarsystem

• Spelar och laddar din iPod & iPhone

• Spelar MP3-musik via USB / SD / MMC

• AUX-ingång för att ansluta MP3-spelare

• Musikeffekt: 20 W

Går att komplettera med yttererligare högtalare (SCO-LSX10) och trådlös subwoofer (SCO-SBX10).

Systemet klarar max. 8 enheter

SCOTT - TRÅDLÖS SUBWOOFER